Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 09/02/2021 về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Thượng Đình, nhiệm kỳ 2021-2026

10-02-2021 07:00

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm
Dương Văn Hào (VP UBND xã Thượng Đình)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3892

Tổng truy cập: 806646