Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo

Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 09/02/2021 về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Thượng Đình, nhiệm kỳ 2021-2026

10-02-2021

Ngày 09/02/2021 Ủy ban nhân dân xã Thượng Đình đã ban hành văn bản số 01/KH-UBBC về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Thượng Đình, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo về việc thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Thượng Đình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

23-02-2021

Ủy ban bầu cử xã Thượng Đình Thông báo về việc thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Thượng Đình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú.

10-01-2020

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh thông báo sử dụng số điện thoại, số máy Fax, địa chỉ, hòm thư điện tử (Email) phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN.

Thông báo về việc sử dụng số điện thoại, số máy Fax, địa chỉ, hòm thư điện tử phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN

10-01-2020

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh thông báo sử dụng số điện thoại, số máy Fax, địa chỉ, hòm thư điện tử (Email) phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các Sở, ngành tuần 2 tháng 10/2017

10-01-2020

Trong tuần 02 tháng10/2017( từ 08 đến 15/10), các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều giải pháp, nội dung cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3815

Tổng truy cập: 806722